kalot

לרגע הזה חיכינו כל החיים..

להתחתן – לאהוב ולחיות ביחד, בקשר אמיתי וחזק, עם מישהו שאיתו אנו רוצים להיות שותפים לכל החיים.

ההכנה לחיים של נישואין היא משמעותית ועמוקה, מרגשת ושמחה.

היא דורשת מכולנו השקעה והכנה רצינית.

זוגות העומדים לפני חתונה מקבלים אצלנו הדרכה אישית מתוך הקשבה למאפיינים הייחודיים לכל זוג.

במפגש תינתן הדרכה הלכתית – רוחנית וכלים להעצמה זוגית ומשפחתית.

ההדרכה מתאימה לזוגות מכל רקע: דתי. חילוני או מסורתי.

ההדרכה מוכרת ברבנות לצורך רישום לנישואין.

 לפרטים:

נעה איזקסון  058-6914902

machonnave@gmail.com

גרעין תורני הרצליה 052-3039014 | 077-7133323

להדרכת חתנים :

אמיתי בן פזי  – 050-7998852

קישורים שימושיים

מועצה דתית – הכתובת לפתיחת תיק נישואין

מאגר מקוואות ארצי (מקווה נט)

כמה מילים מכלות שעברו הדרכה דרכנו:

nave2