יום משעה עד שעה מקום הפעילות נושא קהל יעד מעביר
א 08:00 09:00 בית כנסת בר אילן גמרא ומוסר גברים מאיר פיירשטיין
א 08:00 10:00 בי"ס רמב"ם פ"ש והלכה ילדים ניר מליחי
א 16:40 17:10 בית הכנסת היכל  מרדכי פרשת שבוע מוסר והלכה גברים הרב שטרית
א 16:50 17:20 בית כנסת היכל משה הלכה גברים נדב טייכמן
א 17:30 18:00 בית הכנסת היכל  מרדכי גמרא עין יעקב גברים הרב שטרית
א 17:30 18:00 בית כנסת הגדול עין יעקב גברים קובי קורנפלד
א 17:30 18:30 בית כנסת היכל משה גמרא -ברכות גברים נדב טייכמן
א 18:30 19:30 לב יהודי יסודות באמונה בנות שרות וסטודנטיות צחי וייס
א 19:00 19:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא – דף יומי גברים יוסף ישרים
א 19:15 20:15 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים אשר פויכטונגר
א 20:00 21:30 שער השמים גמרא ומוסר גברים ניר מליחי
א 21:00 00:00 נחמיה 12 הרצליה חסידות גברים מאיר פיירשטיין
א אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים שגיא נגר
ב 05:30 06:30 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים צחי וייס
ב 08:00 09:00 בית כנסת בר אילן גמרא ומוסר גברים מאיר פיירשטיין
ב 16:30 17:30 המועצה הדתית תהילים, פ"ש ילדים מאיר תורגמן
ב 16:40 17:10 בית הכנסת היכל  מרדכי פרשת שבוע מוסר והלכה גברים הרב שטרית
ב 17:30 18:00 בית כנסת הגדול עין יעקב גברים קובי קורנפלד
ב 18:00 21:15 בית כנסת בר אילן הלכה אמונה תנ"ך מתגיירים אשר פויכטונגר
ב 19:00 19:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא – דף יומי גברים יוסף ישרים
ב 19:15 20:15 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים שילה אילת
ב 19:30 21:00 משפחת קפילטו גמרא – ברכות גברים דתי יהודה מלכה
ב 20:00 21:30 בית משפחת עראמה הלכה איסור והיתר וחגים גברים ניר מליחי
ב 21:00 21:45 בית כנסת היכל משה פרשת שבוע נשים מיכל טייכמן
ב 21:00 22:15 לב יהודי מודעות נשית נשים כללי תמה בר נתן
ב אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת היכל משה תומר דבורה גברים נתנאל רדלר
ב אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים שגיא נגר
ב 20:00 21:00 בית כנסת שער השמים פ"ש אגדה והשקפה נשים הרב שטרית
ג 05:30 06:30 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים צחי וייס
ג 08:00 09:00 בית כנסת בר אילן גמרא ומוסר גברים מאיר פיירשטיין
ג 08:00 10:00 בי"ס בר אילן פ"ש והלכה ילדים ניר מליחי
ג 09:00 10:00 בית הכנסת הגדול תנ"ך גברים קובי קורנפלד
ג 16:40 17:10 בית הכנסת היכל  מרדכי פרשת שבוע מוסר והלכה גברים הרב שטרית
ג 17:30 18:00 בית הכנסת היכל  מרדכי גמרא עין יעקב גברים הרב שטרית
ג 19:00 19:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא – דף יומי גברים יוסף ישרים
ג 19:15 20:15 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים אשר פויכטונגר
ג 20:00 21:00 בי"ס רמב"ם גמרא עין יעקוב ברכות גברים הרב שטרית
ג 20:30 21:30 לב יהודי ספר בראשית דוברי רוסית בנימין ז'יטומירסקי
ג אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים שגיא נגר
ג בין מנחה לערבית בית כנסת תפארת בחורים הלכה ומחשבה גברים יוסף ישרים
ג בין מנחה לערבית בית כנסת הגדול עין יעקב גברים קובי קורנפלד
ג 21:00 22:30 בית כנסת הבבלים אמונה והשקפה פ"ש נערות יהודה מלכה
ד 05:30 06:30 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים צחי וייס
ד 08:00 09:00 בית כנסת בר אילן גמרא ומוסר גברים מאיר פיירשטיין
ד 08:00 10:00 בי"ס בר אילן פ"ש והלכה ילדים ניר מליחי
ד 09:00 10:00 בית יוליאנה גמרא כללי דתי יוסף ישרים
ד 12:00 13:00 בי"ס בר אילן פ"ש והלכה ילדים ניר מליחי
ד 16:15 17:00 המועצה הדתית אגדות חז"ל ילדים יאיר אדלר
ד 16:30 17:30 מועצה  דתית אורחות חיים סיפורים וחידונים ילדים ניר מליחי
ד 16:50 17:20 בית כנסת היכל משה הלכה גברים נדב טייכמן
ד 17:00 17:30 המועצה הדתית אגדות חז"ל ילדים יאיר אדלר
ד 17:30 18:00 בית הכנסת היכל  מרדכי גמרא עין יעקב גברים הרב שטרית
ד 18:00 21:15 בית כנסת בר אילן הלכה אמונה תנ"ך מתגיירים אשר פויכטונגר
ד 19:00 19:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא – דף יומי גברים יוסף ישרים
ד 19:00 19:45 לב יהודי תפילה בנות שרות וסטודנטיות קובי קורנפלד
ד 19:15 20:15 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים שילה אילת
ד 20:15 21:30 בית כנסת היכל משה גמרא וכוזרי גברים נדב טייכמן
ד 20:30 21:30 בית כנסת אחדות צורבא מרבנן – הלכה גברים צחי וייס
ד 20:30 23:00 לב יהודי נשים בתנ"ך והשקפה בנות שרות וסטודנטיות אביגיל אדלר
ד 21:00 23:00 בית כנסת בר אילן גמרא וחסידות גברים מאיר פיירשטיין
ד אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים שגיא נגר
ד בין מנחה לערבית בית כנסת הגדול עין יעקב גברים קובי קורנפלד
ה 05:30 06:30 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים צחי וייס
ה 08:00 09:00 בית כנסת בר אילן גמרא ומוסר גברים מאיר פיירשטיין
ה 08:00 10:00 בי"ס בר אילן פ"ש והלכה ילדים ניר מליחי
ה 16:40 17:10 בית הכנסת היכל  מרדכי פרשת שבוע מוסר והלכה גברים הרב שטרית
ה 17:30 18:15 בית יוליאנה תנ"ך כללי יוסף ישרים
ה 18:00 19:00 בית כנסת אוהל משה פרשת שבוע כללי הרב הורדן
ה 18:00 21:00 לב יהודי סדנת שליחות בנות שרות יוסף ישרים
ה 19:00 19:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא – דף יומי גברים אשר פויכטונגר
ה 19:15 20:15 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים יהודה מלכה
ה 19:30 21:00 משפחת קפילטו פ"ש מוסר השקפה גברים דתי ניר מליחי
ה 20:00 21:30 שער השמים גמרא ומוסר גברים שגיא נגר
ה אחרי מנחה עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים קובי קורנפלד
ה בין מנחה לערבית בית כנסת הגדול עין יעקב גברים צחי וייס
ו 08:00 12:00 בי"ס רמב"ם פ"ש והלכה ילדים שילה אילת
ו 08:30 09:00 בית כנסת בר אילן הלכה גברים הרב הורדן
ו 19:30 19:45 בי"ס הנדיב פרשת שבוע כללי דתי מאיר פיירשטיין
ו 20:30 23:30 לב יהודי פרשת שבוע ואמונה גברים הרב דוד קורין
ו אחרי ערבית בית כנסת שוקראללה פ"ש כלל הציבור אייל מאירמן
שבת 08:00 08:30 בית כנסת תפארת בחורים גמרא גברים דתי הרב שטרית
שבת 08:30 08:45 עקדת יצחק פ"ש גברים אביעד ויינשטיין
שבת 09:30 09:45 בית כנסת בר אילן פרשת שבוע כללי דתי הרב שטרית
שבת 10:00 10:30 עקדת יצחק הלכות שבת גברים נדב טייכמן
שבת 10:00 10:30 בית כנסת היכל משה קידוש ופ"ש גברים הרב הורדן
שבת 10:00 11:00 בית כנסת אחדות פרשת שבוע כללי דתי עמית אסא
שבת 11:45 12:45 בית כנסת רח' כצנלסון פ"ש תהילים משניות ילדים שילה אילת
שבת 13:15 14:30 בית כנסת הגדול גמרא גברים מאיר תורגמן
שבת 14:00 15:00 בית כנסת עקדת יצחק פרשת שבוע ילדים צדוק נגר
שבת 14:00 15:30 בית כנסת שומר אמונים הלכה וגמרא גברים הרב הורדן
שבת 15:30 16:00 בית כנסת אחדות פרשת שבוע ילדים הרב הורדן
שבת 16:15 17:15 מעון אמונה רחוב הרב הרצוג פרשת שבוע נשים הרב שטרית
שבת 16:15 17:15 מקדש מלך פ"ש והלכה גברים הרב שטרית
שבת 16:45 17:45 בית כנסת שערי חסד הלכות שבת ופ"ש גברים נדב טייכמן
שבת 16:50 17:20 בית כנסת היכל משה פרשת שבוע גברים הרב שטרית
שבת 17:15 17:45 מקדש מלך פ"ש כלל הציבור אשר פויכטונגר
שבת 20:00 21:00 בית כנסת אחדות גמרא – דף יומי גברים לירון פרידמן
שבת אחרי מנחה בית כנסת הגדול תפילה ופ"ש גברים שגיא נגר
שבת לפני ערבית עד ערבית בית כנסת גאולת ישראל הלכות לשון הרע גברים ניר מליחי
שבת סעודה שלישית שער השמיים / ארם נהריים פ"ש כללי דתי יהודה מלכה
שבת סעודה שלישית בית כנסת עטרת יעקב ישראל פ"ש הלכה גברים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We certainly have power team of essay writers in Great britain who deal top rated quality & timely essay assist to And essay penning solution Great britain at discount prices, Get reduced cost on all instructions proof reading