שאלה :

האם מותר לבן ארץ ישראל לנחות בחו”ל ביום טוב שני של גלויות?

לתשובה >

תשובה >

בן ארץ ישראל אינו יכול לנסוע ביום טוב שני של גלויות, לתוך תחום קהילה יהודית בחו”ל. זאת כדי לא להדגיש את חילוקי המנהגים בעם ישראל. התחום הוא אלפיים אמה (כקילומטר אחד).

דין נחיתה בשדה תעופה שנוי במחלוקת הפוסקים. יש שהקלו והתירו לנחות בו, גם כשדה התעופה נמצא בתוך תחום קהילה יהודית. ויש שהחמירו ואסרו לנחות בו גם כשהקהילה היהודית רחוקה, אם מצוי שיהיו בשדה התעופה עובדים יהודים (אף שהם אינם שומרי תומ”צ). גם למקלים, מותר רק לנחות בשדה התעופה אבל לא לנסוע ממנו לתוך תחום קהילה יהודית.
למעשה, אם מדובר בשדה תעופה שמצוי שיהיו בו עובדים יהודים, אין ראוי לנחות בו ביום טוב שני של גלויות. במקרה של צורך מיוחד יש להיוועץ ברב לגופו של מקרה.

בן ארץ ישראל שמגיע לחו”ל לשהייה דרך קבע, דינו כבן חו”ל לכל דבר, והוא אינו רשאי לנחות ביום טוב שני כלל.

שאלה :

האם מותר לעבור דירה בחול המועד?

לתשובה >

תשובה >

מעבר דירה כרוך בטרדה מרובה ובפומבי, ויש בכך משום זלזול באווירת החג. רק כשהמעבר מתבצע בגלל סכנה, או בלית ברירה בכלל כורח ממשי, מותר להעביר את החפצים. וזאת כשגם האדם מעתיק את מגוריו ולא מעביר חפצים בלבד.

שאלה :

הסוכה שלנו היא במרפסת, האם אפשר לעשות את חנוכת הבית בחג הסוכות בסוכה?

לתשובה >

תשובה >

ניתן לעשות את חנוכת הבית בסוכה שבמרפסת, כיון שהמרפסת נחשבת לחלק מהבית, ובפרט בסוכות כאשר הסוכה היא מצווה ודירת הקבע.